Dvorac Ambrozi – Remetea Mare

Ceo posed Remetea Mare pripadao je podišpanu okruga Tamiš, Janošu Remeteiju Kesegiju, od 1970. Lista promena vlasništva ovog imanja prilično je velika. Godine 1781. tri osobe – Janoš Remetei Kesegi, Janoš Mešterhazi i Janoš Eđed – kupili su imanje, a kasnije su  udeli Janoša Mešterhazija i Janoša Eđena prešli u ruke grofa Janoša Mihaljija.

Godine 1790. Janoš Remetei Kesegi postao je vlasnik celog imanja nakon što je otkupio udeo od Janoša Mihaljija Altana. Niz promena nije se tu zaustavio jer je 1806. posed preuzeo Ištvan Lošonci Đirki, a 1838. imena se ponovo menjaju – Pal Đirki i baron Lajoš Ambrozi postaju novi vlasnici. Na kraju, baron Đula Ambrozi i Ištvan Ambrozi postaju najveći zemljoposednici.

Dvorac koji i dalje stoji u gradiću sagradio je baron Lajoš Ambrozi oko 1830. Sledeći vlasnik postao je baron Đula Ambrozi i zgrada je na kraju nazvana „Banatski slavuj“ (Privighetoarea Banatului) i pretvorena u gostionu.

Jedna od najzanimljivijih činjenica u vezi sa dvorcem jeste da je jedna od soba u jednom trenutku služila kao operaciona sala. Šamu Borovski takođe pominje u svojoj monografiji, „Tamiški okrug“ (Temes megye), da je nakon bitke u Temišvaru 1849, dvorac bio bolnica i da su ranjeni vojnici operisani u njegovim sobama i na njegovim stolovima.

Nakon 1948, za vreme perioda uspostavljanja takozvanih kooperativnih društava, dvorac Ambrozi pretvoren je u turistički kompleks „Banatski slavuj“. Kasnije jeFederal Coop, formalna zadruga, oduzela kompleks ne razmatrajući uopšte da li postoje zakonski naslednici imanja. Ipak, 1991. godine, potomci porodice Božak vratili su natrag dvorac, zajedno sa okolnih 10,3 hektara zemlje. Isprva je zakonskim naslednicima vraćen samo deo zemlje, ali su na kraju, 1998. godine, uspeli da povrate preostali deo imanja koje je pripadalo dvorcu. Vlasnici su planirali da otvore hotel u zgradi, ali to ipak nije urađeno. Nažalost, dvorac Ambrozi je trenutno u vrlo trošnom stanju. Nekada zaista prelep park, nastao kao kombinacija engleskog i francuskog stila, više nije prepoznatljiv. Pored glavne zgrade, jedna od sporedni zgrada pretvorena je u tavernu „Banatski slavuj“, koja dočekuje turiste posetioce.

Značaj dvorca Ambrozi prepoznala je jedna od najpoznatijih vinarija okruga Tamiš, vinarija Rekaši, koja je jedno od svojih sovinjon blan vina nazvala „Sovinjon imanja Ambrozi“ (Conacul Ambrózy Sauvignon).

Post Author: