Dvorac Andora Đerćanfija – Đir

Godine 1795. Antal, Lukač i Krištof Đerćanfi postali su vlasnici sela Đir, nakon što su ga kupili od kraljevske riznice. Zahvaljujući ovome, porodica Đerćanfi postala je najveći zemljoposednik u ovom području. Dva dvorca koji su nekada postojali u selu izgradio je Lukač Đerćanfi. Prvi je podignut 1795. (kasnije je prešao u ruke Andora Đerćanfija), dok je drugi dvorac (kasnije vlasništvo Lasla Đerćanfija) sagrađen kasnije, 1829. Oba imanja imala su ogromne biblioteke koje su brojale 2.500 naslova, i čiji su vlasnici bili na drugom mestu po broju naslova u torontalskom okrugu, odmah iza grofa Endrea Čekoniča i njegove biblioteke od 6.000 tomova u Žombolju.

Danas stoji samo dvorac Andora Đerćanfija. Andor je imao čuveni model farme koji je pomenut i u monografiji Šamua Borovskog (Torontalski okrug – Torontál vármegye). Autor je pisao o velikim površinama na kojima su se uzgajali usevi, odličnim farmama pastuva uspostavljenim 1866. i cenjenim farmama krava koje su dobile nagrade na državnom vašaru 1896. i 1899. godine, kao i na mnogim drugim događajima. Andor Đerćanfi takođe je sagradio veliki ambar preko puta dvorca koji se danas smatra spomenikom. Andor Đerćanfi takođe je imao i mlin u Điru.

Za vreme vladavine komunizma svi posedi porodice bili su nacionalizovani. Dvorac Andora Đerćanfija je danas u privatnom vlasništvu i pokazuje znakove ubrzanog propadanja.

Post Author: