Dvorac Gartner – Gavojdia

Dvorac sagrađen u 19. veku u Gavojdiji trebalo je da bude porodična rezidencija direktora pogona u Nadragu. Zgrada je bila u vlasništvu Maksa Aušnita. Aušnit je bio jedan od industrijalaca u periodu između dva rata koji je posedovao velika imanja u Banatu. Rođen je 1888. u Galati, u Rumuniji, u porodici jevrejskih industrijalaca, diplomirao je na carskoj akademiji za trgovinu i izvoz u Beču. Bio je predsednik Udruženja industrijalista Banata (Asociația generală de Industrie din Banat), potpredsednikUdruženja industrijalista Rumunije (Asociația generală de Industrie din Rumunia)i senator trgovačke i industrijske komore Galacija.

Tačna godina izgradnje dvorca nije poznata, ali se pretpostavlja da je sagrađen pre 1896. Nakon nacionalizacije, zgrada postaje sedište poljoprivredne zadruge, a od 1989. imala je istu ulogu u poljoprivrednoj zadruzi „Viitorul“ (Budućnost) sve do njene likvidacije. Dvorac i imanje oko njega protezali su se na 1,36 jutara. Imanje je stiglo u ruke Dominika Habzburg-Lotringena, jedinog naslednika poseda princeze Ileane koja je umrla 1991, ali dvorac je ostao u vlasništvu opštine Gavojdia.

Posetom samoj lokaciji, može se zaključiti da ni dvorac ni okolina nisu održavani, trava nije pokošena i područje je zaraslo u žbunje i korov. Samo jedan deo zgrade se koristi – onaj koji beskućnici ponekad koriste. Uprkos trenutnom stanju, dvorac ne izgleda propalo. Sigurno je da zaslužuje pažnju lokalnih vlasti ili potencijalnih investitora.

Post Author: