Dvorac Šulpe

Naziv Dvorac Šulpe
Lokacija Novi Kneževac, opština Novi Kneževac, Srbija
Vreme gradnje 1793
Arhitekta
Pravo svojine Vlasništvo opštine
Naručilac gradnje Servicki, poznat i kao Marko Đurković
Trenutna funkcija Javna uprava
Klasifikacija u registru zaštićenih spomenika kulture Značajan spomenik kulture (SK 1108)

 

Na obali Tise u Novom Kneževcu, u parku koji skriva botaničke retkosti, koncentrisane su istorijske i prirodne vrednosti grada. U njemu stoji jedan od najposebnijih i najstarijih dvoraca u Banatu, dvorac Šulpe, kojeg je 1793. godine dao izgraditi Marko Servicki, a zatim je nasledstvom po ženskoj liniji dospeo u posed Šulpeovih. Kameni ćup koji se nalazi ispred dvorca i žbunovi posađeni u pravilnom krugu oko njega svedoče o tome da je park nekada bio pažljivo osmišljen, mada ga danas priroda lagano vraća sebi. Ima i drugih zgrada u parku, kao što je nešto noviji i u boljem stanju dvorac Maldegem koji je 1910. godine izgrađen u čast Svetog Hubertusa, a koji je vlasnicima služio kao letnjikovac. Kasnije je tu gospodsku kuću kupila porodica Talian. U neko doba je strastveni lovac i svetski putnik Emil Talian tu držao egzotične predmete sakupljene na putovanjima, a danas je dvorac dom gradske biblioteke. Vratimo se ipak dvorcu Šulpe koji svojim staklenim pročeljem još uvek očarava posetioce.

Jedna od zanimljivosti zgrade je da se fasada koja gleda na ulicu i fasada koja gleda na dvorište potpuno razlikuju. Deo koji gleda na ulicu je skoro skroman, diskretan, dok je dvorišna fasada moćna; izbočen centralni deo sa mnogo prozora iskazuje bogatstvo vlasnika. Dvorac ima jedan sprat, sa izraženim centralnim rizalitom i visokim mansardnim krovom, a ukrašen je jednostavno. Prozori na centralnom rizalitu su lučni, a ostali prozori su pravougaoni. Na spratu se nalazi balkon od kovanog gvožđa. Prizemlje ima otvoreni trem sa stubovima.

Tadašnji zapisi naručioca gradnje, Marka, pominju kao poštovanog građanina. U svom testamentu je deo novca odvojio za osnivanje fonda za stipendije. Posle njegove smrti ogromno imanje nasleđuje njegov sin Đorđe. I njega se ljudi sećaju s poštovanjem i pominju ga kao prijatelja umetnika, a on je bio i kum srpskog pesnika Jovana Jovanovića Zmaja. Fond za stipendije svog oca je proširio basnoslovnom svotom, a sredstva su korištena za pomoć talentovanoj omladini koji su se bavili kulturom. Đorđe je život završio kao neženja. Dvorac je nasledila njegova nećakinja Katarina Šulpe. Zbog toga je lokalnom stanovništvu građevina poznatija kao dvorac Šulpe. Na sreću, naredne vekove je kamen preživeo. Nekadašnji dvorac plemićke porodice trgovaca je najpre radio kao škola, a zatim je postao sedište javne uprave. Čeka nas poseban doživljaj kada odemo u Novi Kneževac pošto nekadašnji vilinski vrt plemstva još uvek čuva dvorce porodica Servicki, Talian i Šulpe. Među drvećem ćete pronaći pravu četvrt dvoraca koji već dugo čekaju srećan obrt sudbine.

 

http://docplayer.hu/3223400-Uri-vilag-torontalban.html

Örökségvédelem I. KMISZ, Szabadka, 2008

Podhorányi Zsolz: Mesélő délvidéki kastélyok

Post Author: