Palata Damaskin – Nemet

Ceo gradić Nemet pripadao je porodici Nemeskin. Palata je sagrađena u gradiću 1788 na inicijativu porodice čije ime nosi i sada u Nemetu.

Kasnije, Ivan Mučalov je kupio palatu, tako da je vlasništvo prešlo u njegove ruke. Ipak, nakon nacionalizacije, porodica Mučalov izgubila je sve – vlada je uzela njihovo celokupno bogatstvo i 1949. posed je predat Nacionalnom poljoprivrednom institutu. Porodica Mučalov, nakon što je ostala bez poseda i prava, ostala je u selu, a što je još ironičnije, bivši vlasnik palate dobio je dozvolu da radi kao poljoprivredni inženjer na zemljama koje su ranije pripadale njegovoj porodici. Tokom vremena, porodica se prvo preselila u Temišvar, zatim u Brašov i na kraju u Kanadu, gde i sada žive. Nakon 1990. godine, kada su počele tužbe za restituciju, porodici Mučalov su vraćeni njihovi posedi koji su konfiskovani za vreme komunističkog režima: imanje sa palatom i okolnim zemljištem, park i 5 jutara pašnjaka, kao i 50 jutara zemlje. Palata više nije bila ogledalo starog, bogatog doba, da se ne spominju arhitektonske invervencije izvedene za vreme dok je bila sedište Nacionalnog poljoprivrednog instituta.

Tužna stvarnost jeste da „stari-novi“ vlasnici ne brinu previše o posedu. Zemlja je data u najam, a sama palata je u prilično zapuštenom, oronulom stanju. Delimično nameštena soba u palati služi kao kancelarije topografske kompanije koju vodi gospođa kojoj je vlasnik poverio upravljanje posedom. Pomenuta gospođa ima sedište u palati, ali nije izvela nikakve radove popravke na zgradi. Njen jedini doprinos jeste da je dala u najam 5 jutara pašnjaka jednom pastiru.

Vlasnici su pokušali da pokrenu proces veće upotrebe palate. Želeli su da otvore dom za starije osobe, ali nisu mogli da nađu partnera koji bi bio zainteresovan za njihovu viziju, tako da dom i dalje stoji neupotrebljen, izložen vremenu i propadanju.

Post Author: