Tvrđava Trikule (Tri Kule)

Na levoj obali Dunava, blizu Svinjice, prateći tok reke 5 km nizvodno, u pravcu Oršove, nalaze se ostaci tvrđave Trikule. Tvrđava „Tri kule“ (mađarski: Három torony, rumunski: Tricule) ime je dobila po reči “kula” što znači tvrđava na turskom, a sagrađena je u 15. veku da bi sprečila Turke da vrše invazije sa zapada. Nakon što je brana kod Đerdapske klisure završena, nivo Dunava je toliko narastao da su određeni delovi tvrđavi bili potopljeni, tako da prilaz zidinama sada zavisi od vodostaja reke.

Prema arheološkom istraživanju Korvarteskua Aleksandrua, zidovi datiraju iz perioda 13. i 14. veka. Jedini pisani dokumenti koji spominju tvrđavu potiču s početka 15. veka, a prvi pisani dokument pominje je 1428. Godine 1429. mađarski kralj Žigmund Luksemburški, u pokušaju da osigura južne odbrambene linije svog kraljevstva, poverio je tvrđave u ovom području Tevtonskim vitezovima. Ipak, 1435. godine, Žigmund je odlučio da mu više nije potrebna pomoć nemačkih vitezova i ponovo je preuzeo tvrđavu pod svoju kontrolu. Nakon ove epizode, tvrđava je prešla u ruke surinjskih banova. Za vreme 18. veka, tvrđava je služila kao osmatračnica za garizone na granica, ustanovljene od strane Marije Terezije, na liniji Svinjica-Berzaska-Drenkova.

Tvrđava se sastoji iz tri kule kvadratnih osnova sa bedemima koje čine zamišljeni trougao na čijem je „vrhu“ kula koja „skače napred“ u vodu. Iskopavanja koja su ovde vršena nisu pružila dokaze o izgrađenoj poveznici između kula. Što se tiče njihove visine, zadržale su integritet gotovo u potpunosti i visoke su oko 10 metara. Razdaljina između prve i druge kule je oko 20 metara, a one su pozicionirane oko 40 metara od treće kule.

 

Dunav je poplavio kompleks Tri kule prilikom izgradnje brane na Đerdapu 1. Samo dve kule su vidljive iznad nivoa vode, a treća kula izranja iz vode samo prilikom veoma niskog vodostaja.

 

Druga kula je u potpunosti konzervirana. Neki delovi kule su oštećeni pre nego što je počelo arheološko istraživanje. Pustošenja tragača za blagom izazvala su kolaps donjeg segmenta jugoistočnog ćoška. Nažalost, treća kula je oštećena ledom koji je pokrio Dunav u zimu 1924. i srušila se.

 

Kule su izgrađene od kamenih kocaka povezanih visokokvalitetnim malterom, koje su pribavljene iz obližnjeg kamenoloma. Širina zidova svih kula je 1,4 m a smanjuje se sa visinom. Unutar kula mogu se razlikovati tri nivoa: prvi (soba u prizemlju) služio je za čuvanje raznih zaliha; ovom nivou nije se moglo pristupiti spolja. U kule se moglo ući samo kroz otvor na nivou prvog sprata, a do donje ostave se moglo doći kroz ovu sobu. Nažalost, nema mnogo detalja o utvrdama, međutim, veruje se da su kule služile vojsci za odbranu oblasti.

Post Author: